Aktivity

 • umělecké, kulturní a osvětové aktivity
 • volnočasové aktivity
 • setkávání, síťování a podpora mladých romských lídrů
 • vzdělávací aktivity, motivační tréninky pro rozvoj kompetencí a činnosti, podporující uplatnění na trhu práce
 • vedení a podpora organizování komunitních aktivit
 • podpora občanské angažovanosti a společensko-rozvojová témata 
 • výzkumná činnost 
 • publikační, informační a prezentační činnost
 • pořádání workshopů, seminářů a konferencí 
 • monitoring koncepcí a dopadu strategií integrace romské menšiny
 • poradenská, lobbistická činnost a síťování zainteresovaných subjektů na regionální, národní a mezinárodní úrovni
 • spolupráce s veřejnými institucemi a dalšími partnery při tvorbě a implementaci strategií směřujících k začleňování cílové skupiny
 • monitoring a analýza koncepčních a strategických dokumentů a politik ve vztahu k cílové skupině
 • osvětové kampaně 
 • aktivity podporující boj proti diskriminaci a rasismu
 • lidská práva

ART AGENCY

pro nadané Romy, kteří se chtějí prosadit v kulturním a uměleckém odvětví. Obhajujeme jejich autorská práva a snažíme se je prosadit v majoritní společnosti. Věříme, že někteří z nich mohou být na takové úrovni, že se z nich stanou profesionálové ve svém oboru. Součástí Art Agency jsou creative & community hub a vzdělávací a kulturní programy.

CREATIVE & COMMUNITY HUB

je prostorem pro setkávání umělců, aktivistů a komunity.

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY

jsou zaměřeny pro osobnostní rozvoj.